Home News Punjabi News Lahore diary: Ravi river ਤੇ Lahore ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ...

Lahore diary: Ravi river ਤੇ Lahore ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਖ | BBC NEWS PUNJABI

3#Lahore #Ravi #Pakistan #Raavi
ਰਾਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਆਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਆਬ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ Lahore Diary ਰਾਹੀਂ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਲੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

For BBC’s special videos on coronavirus, click: https://bbc.in/2zjT6B9
For latest updates on the corona crisis, click: https://bbc.in/2XQvQVp

Subscribe to our YouTube channel: https://bit.ly/2o00wQS
For more stories, visit: https://www.bbc.com/punjabi
FACEBOOK: https://www.facebook.com/BBCnewsPunjabi
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/bbcnewspunjabi
TWITTER: https://www.twitter.com/bbcnewspunjabi

source